Mine-vormi asendamine da-tegevusnimega

Kantseleilik kõnepruuk: “Tugevate ja väljapaistvate ettevõtete kujunemine Uugalinnas eeldab olulist avaliku sektori ressursside panustamist linna üldise loome- ja ärikliima vormimisse.”
Parem: “Tugevad ja väljapaistvad ettevõtted saavad Uugalinnas kujuneda siis, kui avalik sektor panustab oluliselt linna üldisesse loome- ja ärikliimasse.” 

 

Mine-vormi asendamine des-vormiga

Kantseleilik kõnepruuk: “Pikemas perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi kvaliteetse veeteenuse pakkumise ja ressursisäästliku tarbijakäitumise võimaldamine.”
Parem: “Kaugemas perspektiivis on eesmärk tagada (see), et ettevõtet majandatakse jätkusuutlikult, osutades kvaliteetset veeteenust, ja võimaldatakse ressursisäästlikku tarbijakäitumist.”

 

Kantseleilik kõnepruuk: “Ajutise lahenduse leidmine linna sisse- ja väljasõidu lahendamiseks.”

Parem: “Linna sisse- ja väljasõidu ajutine lahendus.”

Scroll to Top