Projektid

Veebi ja kirjaliku maailma kõigile lihtsalt arusaadavaks tegemine on suur töö. 
Oleme selleks otsinud, küsinud ja saanud abi.

Suur tänu meie ideede, projektide ja tegevuse toetajatele!

Veebi ja kirjaliku maailma kõigile lihtsalt arusaadavaks tegemine on suur töö. 

Oleme selleks otsinud, küsinud ja saanud abi.

Suur tänu meie ideede, projektide ja tegevuse toetajatele!

Käimas olevad projektid

Arusaamise Agentuuri arendamine

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (kysk.ee)

Rahastusvoor: Nula inkubaatoti rahastusvoor

Periood: 01.01.2023 – 30.06.2024

Toetus: 24 992,90 eurot

KÜSK-i toetuse abil loob Arusaamise Agentuur toimiva organisatsiooni, mis teeb keerulise keele probleemi ühiskonnas nähtavaks, koolitab spetsialiste, teeb lihtsas keeles sisuloomet ja avaldab arvamusliidrina teemakohaseid artikleid.

Projekti sihtrühmaks on riigiasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted käibega üle 2 miljoni euro ning rohkem kui 10 töötajaga ettevõtted, kes peavad muutma oma tekstid ka piiratud keelelise võimekusega inimestele arusaadavaks. 

Arusaamise Agentuur loob neile võimaluse tellida lihtsas keeles sisuloomet, nõustamist ja koolitusi ning muuta teenused kõrvalise abita tarbitavaks. 

Agentuuri tööst saavad kasu piiratud keelelise võimekusega inimesed, kes vanuse, vähese keeleoskuse, tervise või psühholoogilise seisundi tõttu ei saa kasutada neile suunatud teenuseid. 

Lõppenud projektid

Osalemine NULA Inkubaatoris

Periood: mai 2022 – oktoober 2022

Loe lisa:
 nula.kysk.ee

2022. aastal alustas inkubaatoris kümme algatust. Nende seas ka Arusaamise Agentuuri algatus “Lihtsas keeles”. Inkubaatori ajal asutati agentuur ja arendati meeskonna võimekust.

Inkubaatori parimad said starditoetuse. 2022. aastal valiti toetuse saajateks Digiõps ja Arusaamise Agentuur. 

Osalemine Prototronis

Periood: oktoober 2022 – detsember 2022

Loe lisa:
prototron.ee

Arusaamise Agentuuri pääses Prototroni teise vooru, aga ei jõudnud finaali. 

Prototron aitab headel ideedel kasvada tulevikku muutvateks start-up-ideks.

Scroll to Top