Teenused

Teenused

Kuidas saame sind aidata?

Kuidas saame sind aidata?

SISULOOME

Kirjutame sinu teenuse igale sinu teenuse sihtrühmale sobivasse lihtsasse keelde – lastele, eakatele, kerge vaimupuudega inimestele ja ka neile, kes vajavad rohkem lisaabi. Lihtsas keeles teenus kindlustab, et sinu teenuseni jõuavad uued inimesed ning klientide teenindamine on efektiivsem.

LIHTSA KEELE KOOLITUS


Koolitame veebihaldurid, tekstitoimetajad, teenusedisainerid ja UX spetsialistid mõistma lihtsa keele eripära, ära tundma selle vajadust ning leidma lahendusi kuidas oma teenusele leida rohkem kliente ning muuta teeninduse protsess kiiremaks.

KASUTUSJUHENDID

Teeme kasutusjuhendid arusaadavaks neiks olukordadeks, kus rahulikuks analüüsiks ja lugemiseks pole närvi ega aega.

Kui oled oma teenust uuendamas

Anname sinu teenusele uue elu ja aitame sul jõuda seni varjus olnud sihtrühmadeni. Igas olukorras arusaadav lihtne keel tõstab klientide rahulolu ja vähendab iga kliendi teenindamise aega. Vaatame ühiselt, kuidas uute sihtrühmadeni jõuame.

Uue äri ehitamine on lihtsam

Meiega saad oma teenuse teha arusaadavaks kõigile, kes vajavad selgitusi lihtsas keeles ja on seni teenustest loobunud või sõltunud nende kasutamisel kõrvalisest abist.

Me ei tee sinuga ligipääsetavuse direktiivi linnukese täitmist, vaid viime sinu teenuse uuele tasemele ja toome suurema nähtavuse ja käibe.

Scroll to Top