Agentuur, mis teeb maailma suuremaks

Agentuur, mis teeb maailma suuremaks

Arusaamise Agentuur teeb sinu imelise teenuse kirjeldused arusaadavaks. Me mõistame nii lihtsa kui ka selge keele põhimõtteid. Lihtne keelekasutus aitab leida ja hoida kliente. Arusaadav teenus vähendab klientide nõustamisele kuluvat aega. 

MEIE VALDKOND

SISULOOME

Kirjutame sinu teenuse igale sinu teenuse sihtrühmale sobivasse lihtsasse keelde – lastele, eakatele, kerge vaimupuudega inimestele ja ka neile, kes vajavad rohkem lisaabi. Lihtsas keeles teenus kindlustab, et sinu teenuseni jõuavad uued inimesed ning klientide teenindamine on efektiivsem.

LIHTSA KEELE KOOLITUS


Koolitame veebihaldurid, tekstitoimetajad, teenusedisainerid ja UX spetsialistid mõistma lihtsa keele eripära, ära tundma selle vajadust ning leidma lahendusi kuidas oma teenusele leida rohkem kliente ning muuta teeninduse protsess kiiremaks.

KASUTUSJUHENDID

Teeme kasutusjuhendid arusaadavaks neiks olukordadeks, kus rahulikuks analüüsiks ja lugemiseks pole närvi ega aega.

MEIST

Oleme seitsmest maailmaparandajast entusiastist meeskond, kes ühendas enam kui 15 aastase kogemuse ajakirjanduses, kommunikatsioonis, disainis, veebihalduses ja teenusearenduses, et muuta maailm võrdsemaks.

MISSIOON

Meie missioon on muuta arusaadava veebisisu tellimine lihtsaks ja seeläbi anda kõigile inimestele võimalus iseseisvaks hakkamasaamiseks.

VISIOON

Meie visioon on muuta kõigile arusaadava sisu loomine iga teenusearenduse osaks läbi nutikate lahenduste ja lihtsa keele kättesaadavuse.

MEIE PARTNERID JA KLIENDID

Arusaadav keelekasutus

Arusaamise Agentuur mõistab nii lihtsa kui ka selge keele põhimõtteid. 

Keelekasutuses eristatakse:

 • selget keelt (inglise keeles plain language) ja
 • lihtsat keelt  ehk arekeelt (inglise keeles simple language ja easy-to-read).

Selge keel on keskmisele inimesele arusaadav keel. Selgest keelest on eemaldatud ebavajalik keerukus,
kuid alles on jäetud stiil. 
Selge keel on lihtsa ja selge vormiga ühemõtteline keelekasutus. Selge keel ei ole lihtsustatud keel. See on kantseleikeele vastand.

Lihtne keel on lihtsustatud, kergesti loetav ja mõistetav keel. Lihtne keel on vajalik inimestele, kellel on raskusi lugemise või arusaamisega. Rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsa keele märgiga tähistatakse intellektipuudega inimestele mõeldud ja testgruppidega testitud lihtsat keelt. Intellektipuudega inimestele sobiv lihtne keel on mõistetav ka teistele, mistõttu selle kasutamist ei pea pelgama.

Lihtne keel on osa digitaalsest ligipääsetavusest.

Keerulisest keelest ei saa aru:

 • lugemisraskustega ja tähelepanuhäirega inimesed;
 • väsinud, kiirustavad, stressis inimesed;
 • intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed;
 • eakad ja lapsed;
 • vähese keeleoskusega inimesed;
 • keerulises emotsionaalses seisundis inimesed;
 • arusaamist mõjutavate ravimite kasutajad;
 • erialateadmisteta inimesed.

Meie meelest võiks iga teenusepakkuja kasutada vähemalt selget keelt. 
Lihtsa keele kasutamine näitab, et ettevõte või asutus on panustanud digitaalsele ligipääsetavusele.
Lihtne keel teeb rõõmu ka klientidele, kes saavad aru keerulisest tekstist. 

Selgelt väljenduda võib olla keeruline, sest ametlikult tekstilt eeldatakse keerukat väljenduslaadi.
Jääb mulje, et keerukus teeb teksti kaalukamaks. Tegelikult ei saa
 lugeja keerulisest tekstist aru.

Üheselt mõistetava ja lihtsa teksti kirjutamine nõuab sõnumi täpset läbimõtlemist ja hoolikat sõnavalikut.

Tekste teevad keeruliseks näiteks:

 • kantseleikeel;
 • pikad laused;
 • keerulised mõisted;
 • läbimõtlemata sõnumid;
 • segav kujundus;
 • lühendid;
 • võõrkeelsed tsitaadid.

Miks valida meid?

Arusaamise Agentuur mõistab nii lihtsa kui ka selge keele põhimõtteid. 
Meiega muudad oma teenuse kirjeldused arusaadavaks. 

Kuigi lihtsat keelt kasutatakse Eestis vähem,
on meie meeskond osav lihtsas keeles tekste looma.

Meie sisuloome osaks on sinu teenuse sihtrühma kaardistus ning tehtud töö testimine.
Teeme lihtsat keelt Inclusion Europe´i normidele vastavalt.

Rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsa keele märgiga tähistatakse intellektipuudega inimestele mõeldud ja testgruppidega testitud lihtsat keelt. Intellektipuudega inimestele sobiv lihtne keel on mõistetav ka teistele.

Lihtne keel on vajalik inimestele, kellel on raskusi lugemise või arusaamisega.

Aitame sul täita Euroopa Parlamendi ja Nõukogu toodete ja teenuste ligipääsetavuse direktiivi  2019/882
17. aprillist 2019, mis hakkab kehtima 28. juunist 2025.

Eesti võttis 30. mail 2022 vastu toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse.

 

Kui oled oma teenust uuendamas

Anname sinu teenusele uue elu ja aitame sul jõuda seni varjus olnud sihtrühmadeni. Igas olukorras arusaadav lihtne keel tõstab klientide rahulolu ja vähendab iga kliendi teenindamise aega. Vaatame ühiselt, kuidas uute sihtrühmadeni jõuame.

Uue äri ehitamine on lihtsam

Meiega saad oma teenuse teha arusaadavaks kõigile, kes vajavad selgitusi lihtsas keeles ja on seni teenustest loobunud või sõltunud nende kasutamisel kõrvalisest abist.

Me ei tee sinuga ligipääsetavuse direktiivi linnukese täitmist, vaid viime sinu teenuse uuele tasemele ja toome suurema nähtavuse ja käibe.

Leiame vajalikud lahendused

Me armastame arusaamist ja lihtsat keelt. Just see on põhjus, miks otsime ja valime sinu teenuste jaoks alati parimad lahendused. Valime koos sinuga, millistele sihtrühmadele sisu suunata ja kuidas nendega tulemusi testida.

Scroll to Top